Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 23 รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 23 รายการ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน คลิก

 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน 1 งาน คลิก

 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งโทรศัพท์พื้นฐาน และโทรศัพท์ไอพีโฟน จำนวน 1 งาน คลิก

 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบตราตั้งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ จำนวน 100 แผ่น คลิก

 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเดินสายสัญญาณโทรศัพท์และสายอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 งาน คลิก

 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 2 รายการ คลิก

 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ คลิก

 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน คลิก

 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จำนวน 21 ชุด คลิก

 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหม้อแปลงไฟของเครื่องรับโทรศัพท์ ไอพีโฟน จำนวน 6 ตัว คลิก

 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ โครงการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนใต้ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานการเผยแผ่พระพุทธสาสนาในต่างประเทศ ศึกษาเรียนรู้ความสัมพันธ์ทางศาสนา ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คลิก

 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ใบปกปิดทับข้อมูลข่าวสารลับ จำนวน 500 แผ่น คลิก

 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 29 รายการ คลิก

 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ คลิก

 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์ ก.พ.7 สำหรับข้าราชการใหม่ จำนวน 500 แผ่น คลิก

 16. 16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ คลิก

 17. 17.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 2 รายการ คลิก

 18. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 6 รายการ คลิก

 19. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 12 รายการ คลิก

 20. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกรอบไม้ทองใส่ใบตราตั้งพระบัญชาและกรอบหลุยห์ใส่ใบตราตั้งพระบัญชา คลิก

 21. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ 2562 คลิก

 22. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสวดมนต์ข้ามปี โตรงการสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาศวันขึ้นปีใหม่ 2562 คลิก

 23. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่องและจอรับภาพชนิดมือดึง จำนวน 1 จอ คลิก

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔๔ เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔๔ เรื่อง