Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 11 เรื่อง

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์โปสการ์ดพระรูปสมเด็จพระสังฆราชพร้อมซอง คลิก
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล) คลิก
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ คลิก
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ คลิก
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 1 พาน คลิก
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ คลิก
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง คลิก
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ คลิก
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฉากหลัง (backdrop) โครงการปฐมนิเทศและการอบรมสัมมนาร่วมกัน " หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1/2561 คลิก
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ คลิก
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 2 รายการ คลิก

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ คลิก