Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดินชั้นล่างรอบอาคารเอนกประสงค์
627858b0dc602024cf6e8b147aebc91d

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดินชั้นล่างรอบอาคารเอนกประสงค์

ประกาศสอบราคา  คลิกที่นี่

เอกสารสอบราคา  คลิกที่นี่

Check Also

SONY DSC

ประกวดราคาเช่ารถตู้ไม่ต่ำกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 6 คัน

ประกาศ  คลิกที่นี่ TOR  คลิกที่นี่ เอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่ Related