Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดินชั้นล่างรอบอาคารเอนกประสงค์

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ทางเดินชั้นล่างรอบอาคารเอนกประสงค์

ประกาศสอบราคา  คลิกที่นี่

เอกสารสอบราคา  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 2 ราย

ป้ายชื่อ  คลิกที่นี่ วัสดุสำนักงาน  คลิกที่นี่