Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศสอบราคาจ้างทำห้องน้ำ 2 หลัง 15 ห้อง

ประกาศสอบราคาจ้างทำห้องน้ำ 2 หลัง 15 ห้อง

ประกาศสอบราคา   คลิกที่นี่

เอกสารสอบราคา   คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ๑ รายการ

โครงการพาเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ฯลฯสาธารณรัฐประชาธิปไตยศรีลังกา (กองพุทธศาสนสถาน)  คลิกที่นี่