Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 4 รายการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ  คลิกที่นี่

ซื้อวัสดุสำนักงาน 13  รายการ  คลิกที่นี่

ซื้อวัสดุสำนักงาน  17  รายการ  คลิกที่นี่

จ้างพิมพ์แถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ ๑๐๕ ฉบับที่ ๙  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง (สถาบันพระสังฆาธิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง (สถาบันพระสังฆาธิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่