Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 17 รายการ

 1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองขาว พับ 4 จำนวน 4,500 ซอง  คลิก
 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ  คลิก
 3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 3 รายการ  คลิก
 4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 3 รายการ  คลิก
 5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ  คลิก
 6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและออกอากาศสปอตโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พ.ศ. 25621  คลิก
 7. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อและตำแหน่งผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 2 ป้าย  คลิก
 8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตป้ายตัวอักษรสวดมนต์ข้ามปี ประจำปี พ.ศ. 2562  คลิก
 9. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินค่าเช่า ฯลฯ ของส่วนภูมิภาค จำนวน 400 เล่ม  คลิก
 10. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำครายาง จำนวน 9 รายการ  คลิก
 11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประดับตกแต่งโต๊ะหมู่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  คลิก
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ  คลิก
 13. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปีวิธีพุทธ 2562  คลิก
 14. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง  คลิก
 15. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์สารคดีโทรทัศน์เพื่อสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา  คลิก
 16. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมสวดมนต์ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2562  คลิก
 17. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือความรู้เรื่องกฐิน  คลิก

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔๔ เรื่อง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๔๔ เรื่อง