Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อจัดจ้าง ๑๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อจัดจ้าง ๑๑ รายการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๘ รายการ  คลิกที่นี่

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ  คลิกที่นี่

จ้างจัดทำสื่อ  คลิกที่นี่

จ้างจัดสนามสอบ  คลิกที่นี่

จ้างทำตรายาง ๒ อัน  คลิกที่นี่

จ้างทำตรายาง ๓ อัน  คลิกที่นี่

จ้างทำวิดีทัศน์ คลิกที่นี่

จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ  คลิกที่นี่

จัดซื้อเครื่องไทยธรรม ฯลฯ  คลิกที่นี่

จัดจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินการ  คลิกที่นี่

จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 25 ราย

วัสดุสำนักงาน ๑ รายการ คลิกที่นี่ วัสดุสำนักงาน ๑ รายการ  คลิกที่นี่ ตรายาง ๖ รายการ คลิกที่นี่ ตรายาง ๖ รายการ  …