Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อจัดจ้าง ๑๑ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อจัดจ้าง ๑๑ รายการ

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๘ รายการ  คลิกที่นี่

จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๐ รายการ  คลิกที่นี่

จ้างจัดทำสื่อ  คลิกที่นี่

จ้างจัดสนามสอบ  คลิกที่นี่

จ้างทำตรายาง ๒ อัน  คลิกที่นี่

จ้างทำตรายาง ๓ อัน  คลิกที่นี่

จ้างทำวิดีทัศน์ คลิกที่นี่

จ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ  คลิกที่นี่

จัดซื้อเครื่องไทยธรรม ฯลฯ  คลิกที่นี่

จัดจ้างทำหนังสือรายงานผลการดำเนินการ  คลิกที่นี่

จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย รายการอาคารชุดพักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว) จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding

ประกาศ เอกสารประกวดราคา เอกสารเพิ่มเติม 1. รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคาร 2. รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.253 ก.ค. 62 3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553 …