Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง

จ้างพิมพ์หนังสือพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕  คลิกที่นี่

Check Also

ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการโครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะบุคลากร ศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถาน ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ร่างประกาศ  คลิกที่นี่ ร่างเอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) คลิกที่นี่ ราคากลาง  คลิกที่นี่