Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ

วัสดุสำนักงาน 18 รายการ  คลิกที่นี่

จ้างทำสกู๊ปข่าว  คลิกที่นี่

จ้างพิมพ์เกียรติบัติ คลิกที่นี่

พิมพ์แถลงการณ์คณะสงฆ์ คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 รายการ

จ้างพิมพ์หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ 106 ตอนที่ 3  คลิกที่นี่ จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและใบรับใบสำคัญ  คลิกที่นี่