Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 4 รายการ

วัสดุสำนักงาน 18 รายการ  คลิกที่นี่

จ้างทำสกู๊ปข่าว  คลิกที่นี่

จ้างพิมพ์เกียรติบัติ คลิกที่นี่

พิมพ์แถลงการณ์คณะสงฆ์ คลิกที่นี่

Check Also

ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการโครงการสนับสนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะบุคลากร ศึกษาดูงานและนมัสการสังเวชนียสถาน ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ร่างประกาศ  คลิกที่นี่ ร่างเอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) คลิกที่นี่ ราคากลาง  คลิกที่นี่