Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ

จ้างถ่ายเอกสาร  คลิกที่นี่

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่

วัสดุสำนักงาน  14  รายการ  คลิกที่นี่

พิมพ์แถลงการคณะสงฆ์  คลิกที่นี่

ประกาศนียบัตรบาลี  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่งจำนวน ๓ คัน (ดีเซล)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  คลิกที่นี่ TOR  คลิกที่นี่ เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  คลิกที่นี่