Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง 5 รายการ

จ้างถ่ายเอกสาร  คลิกที่นี่

จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์  คลิกที่นี่

วัสดุสำนักงาน  14  รายการ  คลิกที่นี่

พิมพ์แถลงการคณะสงฆ์  คลิกที่นี่

ประกาศนียบัตรบาลี  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังที่ ๑-๒ และห้องประชุมมหาเถรสมาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ประกวด TOR