Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 3 รายการ

ผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์กิตติบัตรวันมาฆะบูชา  คลิกที่นี่

ผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ  คลิกที่นี่

ผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือมาฆะบูชา  คลิกที่นี่

 

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง (สถาบันพระสังฆาธิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง (สถาบันพระสังฆาธิการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกที่นี่