Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐ รายการ

ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ๑๐ รายการ

จ้างทำป้ายชื่อหน่วยงาน คลิกที่นี่
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีวิทยุธรรมะวันละคำ คลิกที่นี่
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒ ชั้น คลิกที่นี่
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๑ รายการ คลิกที่นี่
จ้างจัดทำและติดต้ังป้ายรณรงค์คุณธรรมหลัก ๔ ประการ คลิกที่นี่
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒ รายการ คลิกที่นี่
จ้างผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาสาฬหบูชาฯ คลิกที่นี่
จัดซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๖๐ ชุด คลิกที่นี่
จ้างพิมพ์วุฒิบัตรโครงการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นฯ คลิกที่นี่
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๙ รายการ คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๗ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๑๗ รายการ คลิก