Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขาด 40,000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขาด 40,000 บีทียู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคา คลิกที่นี่
ราคากลาง คลิกที่นี่
เอกสารประกวดราคา คลิกที่นี่
TOR คลิกที่นี่

 

Check Also

ประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน

ร่างประกาศ  คลิกที่นี่ ร่างเอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะ  คลิกที่นี่ ราคากลาง  คลิกที่นี่