Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์

ประกาศจ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  คลิกที่นี่

TOR  คลิกที่นี่

เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลาง ร่างประกาศ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 1. รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคาร 2. รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.253 ก.ค. 62 3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. …