Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจัดจ้างให้บริการนำคณะพระภิกษุสามเณรไปทัศนศึกษา ณ ศรีลังกา

ประกาศจัดจ้างให้บริการนำคณะพระภิกษุสามเณรไปทัศนศึกษา ณ ศรีลังกา

ประกาศ7/2561 คลิกที่นี่   ประกาศ 8/2561  คลิกที่นี

เอกสารประกวดราคา  7/2561  คลิกที่นี่  เอกสารประกวดราคา 8/2561  คลิกที่นี่

TOR 7/2561  คลิกที่นี่  TOR 8/2561  คลิกที่นี่

Check Also

จ้างพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนงานกิจการคณะสงฆ์

                    TOR          …