Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน

ประกวดราคาการเช่ารถยนต์โดยสารขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๓ คัน

ร่างประกาศ  คลิกที่นี่

ร่างเอกสารประกวดราคา  คลิกที่นี่

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะ  คลิกที่นี่

ราคากลาง  คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซองขาว พับ 4 จำนวน 4,500 ซอง  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 10 รายการ  คลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ซอง จำนวน 3 รายการ  คลิก …