Breaking News
Home / ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / จัดจ้างเอกชนนำคณะบุคคลทัศนะศึกษา ณ สาธารณรัฐศรีลังกา

จัดจ้างเอกชนนำคณะบุคคลทัศนะศึกษา ณ สาธารณรัฐศรีลังกา

คลิกที่นี่  เพื่อดูเอกสารประกวดราคา

คลิกที่นี่ เพื่อดู TOR

 

Check Also

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒