จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 3245
2 ความถึงพร้อมหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1925
3 การเห็นพระพุทธเจ้าหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1446
4 ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเลย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1308
5 วัยย่อมผ่านพ้นไป อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1570
6 กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2027
7 ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งงาน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2083
8 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2566
9 ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1563
10 อำนาจเป็นใหญ่ในโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1519
11 ศรีเป็นที่อาศัยแห่งโภคทรัพย์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1687
12 คนไร้ศิลปะย่อมฝืดเคือง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1401
13 ขึ้นชื่อว่าศิลปะก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1444
14 ความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1493
15 หิริโอตตัปปะย่อมรักษาโลกไว้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1686
16 ความริษยาเป็นเหตุให้โลกฉิบหาย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1268
17 อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณา อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1149
18 ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1235
19 คนอกตัญญูไม่รู้จักพอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1203
20 โภคทรัพย์ฆ่าคนมีปัญญาทราม อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1102
21 สักการะย่อมฆ่าคนชั่ว อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1064
22 ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1493
23 ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1605
24 การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1753
25 ความเกิดขึ้นแห่งผู้รู้เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 997
26 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1039
27 เหย้าเรือนไม่หมั่นทำเป็นมลทิน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 999
28 เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1493
29 สังขารที่ยั่งยืนไม่มี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1256
30 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1386