จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 3180
2 ความถึงพร้อมหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1889
3 การเห็นพระพุทธเจ้าหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1415
4 ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเลย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1272
5 วัยย่อมผ่านพ้นไป อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1531
6 กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1965
7 ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งงาน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2028
8 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2535
9 ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1518
10 อำนาจเป็นใหญ่ในโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1476
11 ศรีเป็นที่อาศัยแห่งโภคทรัพย์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1651
12 คนไร้ศิลปะย่อมฝืดเคือง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1371
13 ขึ้นชื่อว่าศิลปะก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1402
14 ความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1445
15 หิริโอตตัปปะย่อมรักษาโลกไว้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1642
16 ความริษยาเป็นเหตุให้โลกฉิบหาย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1224
17 อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณา อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1119
18 ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1204
19 คนอกตัญญูไม่รู้จักพอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1174
20 โภคทรัพย์ฆ่าคนมีปัญญาทราม อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1074
21 สักการะย่อมฆ่าคนชั่ว อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1038
22 ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1456
23 ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1550
24 การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1697
25 ความเกิดขึ้นแห่งผู้รู้เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 970
26 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1012
27 เหย้าเรือนไม่หมั่นทำเป็นมลทิน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 972
28 เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1451
29 สังขารที่ยั่งยืนไม่มี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1209
30 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1353