จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2966
2 ความถึงพร้อมหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1752
3 การเห็นพระพุทธเจ้าหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1289
4 ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเลย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1152
5 วัยย่อมผ่านพ้นไป อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1386
6 กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1733
7 ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งงาน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1825
8 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2373
9 ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1383
10 อำนาจเป็นใหญ่ในโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1292
11 ศรีเป็นที่อาศัยแห่งโภคทรัพย์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1554
12 คนไร้ศิลปะย่อมฝืดเคือง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1258
13 ขึ้นชื่อว่าศิลปะก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1261
14 ความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1314
15 หิริโอตตัปปะย่อมรักษาโลกไว้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1498
16 ความริษยาเป็นเหตุให้โลกฉิบหาย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1069
17 อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณา อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1019
18 ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1090
19 คนอกตัญญูไม่รู้จักพอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1056
20 โภคทรัพย์ฆ่าคนมีปัญญาทราม อังคาร, 14 ก.ย. 2010 986
21 สักการะย่อมฆ่าคนชั่ว อังคาร, 14 ก.ย. 2010 940
22 ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1325
23 ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1371
24 การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1479
25 ความเกิดขึ้นแห่งผู้รู้เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 856
26 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 900
27 เหย้าเรือนไม่หมั่นทำเป็นมลทิน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 876
28 เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1275
29 สังขารที่ยั่งยืนไม่มี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1039
30 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1217