จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 3318
2 ความถึงพร้อมหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1947
3 การเห็นพระพุทธเจ้าหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1479
4 ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเลย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1333
5 วัยย่อมผ่านพ้นไป อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1596
6 กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2078
7 ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งงาน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2145
8 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2596
9 ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1607
10 อำนาจเป็นใหญ่ในโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1559
11 ศรีเป็นที่อาศัยแห่งโภคทรัพย์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1712
12 คนไร้ศิลปะย่อมฝืดเคือง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1429
13 ขึ้นชื่อว่าศิลปะก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1483
14 ความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1535
15 หิริโอตตัปปะย่อมรักษาโลกไว้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1717
16 ความริษยาเป็นเหตุให้โลกฉิบหาย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1306
17 อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณา อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1177
18 ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1275
19 คนอกตัญญูไม่รู้จักพอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1229
20 โภคทรัพย์ฆ่าคนมีปัญญาทราม อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1127
21 สักการะย่อมฆ่าคนชั่ว อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1089
22 ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1543
23 ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1677
24 การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1818
25 ความเกิดขึ้นแห่งผู้รู้เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1024
26 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1067
27 เหย้าเรือนไม่หมั่นทำเป็นมลทิน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1022
28 เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1556
29 สังขารที่ยั่งยืนไม่มี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1328
30 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1423