จัดทำโดย กองพุทธสารนิเทศ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 3255
2 ความถึงพร้อมหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1928
3 การเห็นพระพุทธเจ้าหาได้ยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1453
4 ขณะอย่าล่วงท่านทั้งหลายไปเลย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1314
5 วัยย่อมผ่านพ้นไป อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1577
6 กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2035
7 ประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนหนุ่มผู้ทอดทิ้งงาน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2100
8 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 2571
9 ประโยชน์เป็นฤกษ์ของประโยชน์เอง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1573
10 อำนาจเป็นใหญ่ในโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1526
11 ศรีเป็นที่อาศัยแห่งโภคทรัพย์ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1693
12 คนไร้ศิลปะย่อมฝืดเคือง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1405
13 ขึ้นชื่อว่าศิลปะก็ยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1451
14 ความรู้จักประมาณยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1501
15 หิริโอตตัปปะย่อมรักษาโลกไว้ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1690
16 ความริษยาเป็นเหตุให้โลกฉิบหาย อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1275
17 อัชฌาสัยที่ทนไม่ได้เพราะความกรุณา อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1156
18 ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายแห่งคนดี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1243
19 คนอกตัญญูไม่รู้จักพอ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1206
20 โภคทรัพย์ฆ่าคนมีปัญญาทราม อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1108
21 สักการะย่อมฆ่าคนชั่ว อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1070
22 ความได้เป็นมนุษย์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1506
23 ความเป็นอยู่ของสัตว์เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1628
24 การฟังธรรมของสัตบุรุษเป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1771
25 ความเกิดขึ้นแห่งผู้รู้เป็นการยาก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1003
26 ธรรมะสุภาษิตสอนใจ ชุดที่ ๑ อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1045
27 เหย้าเรือนไม่หมั่นทำเป็นมลทิน อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1003
28 เมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลก อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1507
29 สังขารที่ยั่งยืนไม่มี อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1280
30 ความหิวเป็นโรคอย่างยิ่ง อังคาร, 14 ก.ย. 2010 1393