ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7550
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5995
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6985
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5041
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4295
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4711
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3977
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3536
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4216
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3782
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3758
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4514
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4469
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3938
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4732
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5200
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3968
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3152
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3562
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3321
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3601
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3463
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2896
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3846
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3151
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2970