ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6867
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5447
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6380
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4615
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3877
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4242
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3624
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3248
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3791
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3456
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3419
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4148
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4106
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3626
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4329
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4628
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3634
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2859
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3209
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3003
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3289
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3147
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2622
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3451
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2845
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2688