ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7447
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5920
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6871
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4990
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4240
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4644
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3933
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3503
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4148
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3752
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3717
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4481
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4434
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3908
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4693
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5118
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3932
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3132
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3536
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3298
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3562
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3429
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2860
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3768
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3121
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2910