ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6755
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5369
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6280
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4530
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3822
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4172
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3580
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3216
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3748
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3406
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3358
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4071
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4032
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3571
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4257
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4576
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3603
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2831
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3171
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2953
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3241
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3120
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2572
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3423
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2812
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2663