ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 8041
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 6427
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 7399
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5294
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4690
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5142
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4168
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3716
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4405
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3934
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4088
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4791
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4689
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4159
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4973
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 5650
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4142
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3312
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3759
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3493
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3792
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3650
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3196
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 4041
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3403
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 rungnapa 3236