ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6989
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5551
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6484
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4701
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3964
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4368
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3705
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3319
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3881
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3531
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3493
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4233
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4190
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3686
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4424
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4732
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3728
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2948
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3325
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3063
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3351
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3203
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2681
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3518
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2906
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2741