ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6857
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5442
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6371
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4606
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3871
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4235
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3619
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3247
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3786
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3454
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3417
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4145
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4100
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3622
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4310
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4620
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3631
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2857
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3208
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3000
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3285
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3144
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2618
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3445
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2841
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2684