ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7216
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5696
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6659
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4799
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4073
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4466
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3788
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3396
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3996
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3630
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3593
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4351
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4326
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3785
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4543
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4900
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3809
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3020
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3405
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3164
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3433
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3292
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2752
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3620
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3014
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2819