ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6725
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5340
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6239
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4478
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3800
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4144
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3561
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3198
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3708
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3374
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3349
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4050
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4002
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3551
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4234
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4549
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3590
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2820
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3160
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2935
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3225
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3110
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2563
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3411
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2801
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2655