ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6520
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5194
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6086
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4353
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3696
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4004
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3474
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3107
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3612
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3309
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3283
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3973
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3907
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3475
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4147
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4455
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3533
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2760
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3096
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2865
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3168
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3042
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2504
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3333
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2739
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2593