ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6683
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5302
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6204
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4454
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3775
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4106
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3546
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3177
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3682
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3354
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3328
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4020
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3980
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3537
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4213
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4521
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3573
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2807
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3144
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2919
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3211
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3089
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2546
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3390
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2785
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2638