ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6854
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5438
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6363
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4605
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3867
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4233
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3617
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3243
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3784
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3450
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3414
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4140
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4100
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3611
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4300
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4618
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3629
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2856
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3205
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2999
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3282
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3142
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2614
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3444
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2835
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2683