ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6929
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5499
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6436
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4656
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3929
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4328
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3662
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3279
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3836
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3493
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3458
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4207
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4151
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3654
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4385
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4688
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3692
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2888
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3242
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3037
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3322
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3175
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2660
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3482
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2884
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2715