ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7256
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5780
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6707
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4826
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4095
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4503
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3815
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3411
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4020
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3652
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3624
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4369
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4348
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3808
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4577
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4959
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3840
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3052
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3426
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3185
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3454
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3313
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2776
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3642
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3028
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2837