ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6946
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5511
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6446
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4667
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3938
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4332
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3678
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3291
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3842
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3510
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3469
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4214
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4157
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3664
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4390
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4703
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3707
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2898
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3247
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3043
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3331
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3182
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2664
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3489
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2893
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2723