ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6583
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5233
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6129
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4378
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3720
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4046
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3503
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3130
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3635
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3325
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3296
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3989
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3931
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3505
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4179
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4475
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3552
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2780
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3117
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2894
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3186
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3062
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2523
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3351
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2761
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2606