ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7080
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5619
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6559
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4750
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4014
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4407
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3739
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3356
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3936
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3585
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3546
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4274
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4243
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3723
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4465
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4790
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3766
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2986
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3366
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3106
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3385
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3243
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2727
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3572
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2939
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2776