ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7500
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5955
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6920
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5015
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4266
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4678
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3950
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3513
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4174
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3764
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3738
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4496
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4452
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3921
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4708
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5163
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3948
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3139
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3546
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3302
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3580
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3443
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2884
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3800
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3130
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2943