ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7135
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5657
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6613
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4775
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4038
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4438
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3764
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3378
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3963
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3612
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3566
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4308
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4295
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3753
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4489
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4841
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3789
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3003
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3389
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3143
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3413
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3263
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2741
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3600
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2988
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2805