ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7807
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6216
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7226
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5180
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4453
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4994
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4084
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3636
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4324
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3878
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3950
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4664
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4593
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4053
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4865
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5442
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4069
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3240
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3664
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3423
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3707
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3562
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3067
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3946
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3277
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3128