ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6613
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5245
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6147
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4404
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3730
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4053
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3511
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3143
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3646
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3334
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3306
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3990
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3938
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3509
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4184
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4479
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3556
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2786
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3125
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2898
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3189
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3068
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2526
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3363
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2766
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2612