พุทธวจนะในธรรมบท

ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7601
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6039
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7032
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5070
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4331
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4750
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3999
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3557
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4239
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3808
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3792
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4540
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4497
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3962
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4747
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5238
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3985
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3165
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3577
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3333
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3613
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3475
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2913
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3858
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3184
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2990