ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7699
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6126
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7121
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5118
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4385
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4812
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4032
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3587
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4276
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3835
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3874
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4609
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4534
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4003
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4802
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5333
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4023
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3200
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3618
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3369
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3645
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3510
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2961
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3896
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3218
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3073