ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7334
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5841
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6791
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4906
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4160
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4573
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3870
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3460
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4085
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3706
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3673
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4428
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4384
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3852
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4637
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5023
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3892
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3100
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3496
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3249
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3496
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3368
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2821
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3701
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3070
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2870