ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7977
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6368
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7369
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5261
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4617
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5090
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4144
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3692
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4383
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3919
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4058
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4758
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4661
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4126
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4946
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5588
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4129
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3295
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3739
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3475
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3777
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3623
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3176
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4019
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3379
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3213