ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6235
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4993
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5894
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4138
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3570
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3869
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3340
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3016
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3488
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3195
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3161
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3828
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3758
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3348
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4004
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4311
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3418
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2656
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2964
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2747
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3055
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2920
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2414
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3194
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2633
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 2485