ข้อมูลจากหนังสือ “พุทธวจนะในธรรมบท” โดย ศ. พิเศษเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิต

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
1 หมวดคู่ THE PAIRS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7939
2 หมวดไม่ประมาท HEEDFULNESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 6330
3 หมวดจิต The MIND พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 7331
4 หมวดดอกไม้ THE FLOWERS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5231
5 หมวดคนพาล THE FOOL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4593
6 หมวดบัณฑิต The Wise พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5069
7 หมวดพระอรหันต์ THE WORTHY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4130
8 หมวดพัน THE THOUSANDS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3677
9 หมวดบาป EVIL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4374
10 หมวดลงทัณฑ์ PUNISHMENT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3908
11 หมวดชรา OLD AGE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4035
12 หมวดตน THE SELF พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4731
13 หมวดโลก THE WORLD พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4643
14 หมวดพระพุทธเจ้า THE ENLIGHTENED ONE พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4108
15 หมวดความสุข HAPPINESS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4927
16 หมวดความรัก AFFECTIONS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 5556
17 หมวดความโกรธ ANGER พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4115
18 หมวดมลทิน IMPURITY พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3281
19 หมวดเที่ยงธรรม THE JUST พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3724
20 หมวดทาง THE PATH พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3459
21 หมวดเบ็ดเตล็ด MISCELLANEOUS พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3758
22 หมวดนรก HELL พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3610
23 หมวดช้าง THE ELEPHANT พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3154
24 หมวดตัณหา CRAVING พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 4005
25 หมวดภิกษุ THE MONK พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3356
26 หมวดพราหมณ์ THE BRAHMANA พฤหัสบดี, 27 พ.ค. 2010 3192