หน้าแรก Onab - สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
13925303_291750827854933_4260697811049440758_n

พศจ.ร้อยเอ็ด จัดอบรมไวยาวัจกร

แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (ไตรมาส 4)

ผลจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (ไตรมาส 3)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558 (ไตรมาส 2)

ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2558 (ไตรมาส 1)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2558

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2557 (ไตรมาส 4)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 (ไตรมาส 3)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 (ไตรมาส 2)

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2557 (ไตรมาส 1)