ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร, หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยโสธร ร่วมกันแสดงมุทิตาจิตแด่พระสังฆาธิการเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดยโสธร ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์และรับประทานเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการ ในวโรกาสพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุ(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองยโสธร