ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ นายพงศ์ธนธร ศรีขาว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธร ได้จัดกิจกรรมให้ข้าราชการสวดมนต์ทุกวันพระตลอดปี ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มีจิตใจสงบ มีสมาธิ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจะได้ขยายผลการจัดกิจกรรมไปยังสถานศึกษาต่อไป