รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ประกาศ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖

..ดูรายละเอียด!!..http://www.sortorpor.org/ok/seq.asp?pageNo=1&keyword=1-1-56&search=code