ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ร่วมกับส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนจัดประกวดสวดมนต์ยกชั้นได้บุญยกทีม  เมื่อวันที่  ๑๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการขอแจ้งผลการประกวด  ดังนี้

สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ  ในวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๕ 

ระดับอนุบาล

รร.กุศลศึกษา
รร.คลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์)
รร.วัดช่องนนทรี
รร.วัดนิมมานรดี
รร.อนุบาลโชคชัย
รร.อนุบาลโชคชัยลาดพร้าว
รร.อนุบาลฤทธิยะวรรณาลัย
รร.อนุบาลสมฤดี

ระดับประถมศึกษาตอนต้น

รร.คลองหนองใหญ่
รร.พระตำหนักสวนกุหลาบ
รร.วัดช่องนนทรี
รร.วัดไทร (ถาวรพรหมานุกูล)
รร.วัดบางประกอก

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ร.ร. วัดดอนเมือง (ทหารอากาศอุทิศ)
รร.วัดชัยชนะสงคราม
รร.วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
รร.วัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
รร.วัดศรีบุญเรือง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ร.ร.วัดอุดมรังสี
รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)
รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
รร.วัดราชโกษา
รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา)
รร.บ้านหลวงวิทยา
รร.มัธยมปุรณาวาส
รร.วัดพุทธบุชา

ระดับอาชีวศึกษา

รร.เซนต์จอนห์นเทคโนโลยี
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) นนทบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย

ระดับอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยนอรท์กรุงเทพ
มหาวิทยาลัยสยาม

ทั้งนี้  ขอให้สถานศึกษาแต่ละแห่ง  ศึกษาขั้นตอน  รวมถึงบทสวดมนต์ที่จะใช้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอย่างละเอียด  (แนบท้าย)  และขอให้สถานศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นถึงอุดมศึกษา สวดมนต์ทุกบทโดยใช้ทำนองที่พระสงฆ์สวด งดใช้ทำนองสรภัญญะ 

Губы Энн Бенедик чуть заметно дрогнули.

Это был высокий мужчина "Симс3 в сумерках скачать"в габардиновом пальто, с глубоко "Колледж информатики и статистики"посаженными глазами на чеканном лице.

Первый худощавый, с чем-то "Мультик для самых маленьких скачать"зловещим в наружности из-за корявого шрама на левой щеке, такого, что даже "Скачать игру на компьютер кунг фу панда 2 скачать"густая борода не скрывала его полностью; другой высокий, красивый, гладколицый, и "Скачать темы для сенсорных телефонов"по комплекции между полнотой и тучностью.

К несчастью, он ни с кем из "Скачать антивирус нортона"них не мог сговориться, и его наравне с другими потащили в Добромиль, "Бесплатные казахские минусовки скачать"где должен "Скачать ла2 интерлюда"был начаться ремонт дороги через Перемышль на Нижанковичи.

Вызовите мастера проверить "Скачать гибель богов 2"запасные генераторы.

НЕПРЕДВИДЕННОЕ ИЗБАВЛЕНИЕ Зрелище, столь неожиданное и, главное, столь жуткое, не могло не произвести сильнейшего "Скачать песню город сочи трофимов"впечатления на всех, кто был его очевидцем.