ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ และ ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ