ข่าวจากหนังสือพิมพ์

วัดสุทธาวาสวิปัสสนา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 13 ดินแดนแห่งพุทธมณฑลจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระ นครศรีอยุธยา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย
ภายในวัดสุทธาวาสฯ มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ

1.หลวงพ่อพระพุทธรำพึง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ของวัด

2.พระพุทธมุนี พระประธานอุโบสถ ปางประทานพร หน้าตัก 99 นิ้ว สูง 3 เมตร ประกอบพิธีเททองหล่อ มี "หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย" เป็นประธานเททอง

3.พระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สัณฐานเท่าเมล็ดข้าวสารจำนวน 9 องค์ ซึ่งได้รับประทานมาจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

"หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย" เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา ประธานจัดสร้างพุทธมณฑลพระนครศรีอยุธยา เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งที่ 13 จัดเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลทุกวันอาทิตย์และจัดกิจกรรมสอนการปฏิบัติธรรมสอนวิปัสสนากรรมฐาน ตามหลักแนวมหาสติปัฏฐาน 4 ให้แก่ผู้สนใจ

หลวงพ่อรักษ์ ใช้ระยะเวลาระดมทุนในการจัดซื้อที่ดินเป็นเวลา 26 เดือน ใช้เงินทั้งสิ้น จำนวน 15,230,715 บาท โดยได้รับจากการบริจาคทำบุญทอดกฐินผ้าป่าและการร่วมทำบุญบูชาวัตถุมงคลรุ่นต่างๆ ที่ทางวัดจัดสร้างขึ้น เพื่อใช้สร้างอาคารเสนาสนะ ดังนี้

1.สร้างพุทธมณฑลจังหวัด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระ พุทธศาสนา พระมหาธาตุเจดีย์สูง 130 เมตร เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับประทานมาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ส่วนชั้นที่ 1 ของพระมหาธาตุเจดีย์คือ จัดแสดงเรื่อง ภพ-ภูมิ การเวียนว่ายตายเกิดของสรรพชีวิตทั้งปวง ชั้นที่ 2 คือ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสถาบัน ทั้ง 3 ของประเทศ 1.2 แสดงประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนา และ 1.3 จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ชั้นที่ 3 จัดแสดงประวัติพระพุทธรูปปางต่างๆ อันเป็นพุทธจริยวัตรของพระพุทธเจ้า 68 ปาง และส่วนชั้นที่ 4 ของพระมหาธาตุเจดีย์ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชา และภายนอกจะประดิษ ฐานพระพุทธรูปปางลีลา (ประทานพร) ซึ่งประดิษฐานอยู่ในซุ้มทิศทั้งสี่ของพระมหาธาตุเจดีย์ เปรียบเสมือนประทานพร 2.สร้างสถานที่ปฏิบัติธรรม

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7) ตรงกับฤกษ์ สำเภาพ่อค้า ซึ่งเป็นฤกษ์ยามที่อุดมมงคลที่สุด ในตำราโบราณกล่าวว่า เป็นฤกษ์ที่เหมาะ สำหรับทำมาค้าขาย ร่ำรวยเจริญรุ่งเรือง ซึ่งจะส่งอิทธิคุณให้วัตถุมงคลที่จะประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกนั้น ผู้ใดมีไว้บูชาจะอุดมไปด้วยโภคทรัพย์

หลวงพ่อรักษ์ ได้จัดพิธีกรรมพุทธาภิเษกวัตถุมงคลขึ้นภายในพระอุโบสถมหาอุตม์ตามแบบโบราณ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า วัตถุมงคลที่ปลุกเสกในพระอุโบสถมหาอุตม์ ในขณะประกอบ พิธีกรรมปลุกเสกคาถาอาคมต่างๆ ที่พระเกจิคณาจารย์นั่งบริกรรม จะไม่ออกไปไหน จะอยู่ในวัตถุมงคลทั้งหมด

เวลา 16.09 น. "พระพรหมเวที" เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะภาค 8 กรรมการมหาเถรสมาคม เมตตาเป็นประธานจุดเทียนชัย จากนั้น หลวงพ่อรักษ์ นั่งปรกอธิษฐานจิตปลุกเสกบริกรรมเดี่ยว

เวลา 17.39 น. พระเทพภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เมตตาประกอบพิธีดับเทียนชัย

ส่วนพิธีหล่อพระปางประจำวันศุกร์ วันเสาร์ และพระเกตุ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 มิ.ย. 2554 เวลา 15.39 น. มี "พระพรหมดิลก" เจ้าคณะภาค 14 กรรมการมหาเถรสมาคม วัดสามพระยา กรุงเทพฯ เป็นประธานเททอง วัตถุมงคลที่จัดสร้างเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ประกอบไปด้วย พระนาคปรก รุ่นนาคาคุ้มภัย วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อที่ดินสร้างโรงทาน

พระสีวลีรุ่นไม่มีอด วัตถุประสงค์สมทบทุนปั้นลายหน้าบันพระอุโบสถ เฉลิมพระเกียรติ เหรียญมหาลาภหลวงพ่อรักษ์ วัตถุประสงค์หาทุนทรัพย์ในการซื้อที่ดินสร้างเจดีย์ พระพิฆเนศนาค ปรกรุ่นทวีสุข วัตถุ ประสงค์สมทบทุนซื้อที่ดินสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

ดังนั้น ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมพิธีเททอง หล่อพระพุทธรูปปางประจำวันศุกร์-วันเสาร์-พระเกตุ รวม 3 องค์ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว เพื่อประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ พระพุทธรูป 68 ปาง ในพระมหาธาตุเจดีย์ ท่านสามารถเข้าร่วมพิธี และเขียนชื่อ-วันเดือนปีเกิดของท่านลงในแผ่นทองแล้วนำมาหล่อพระได้ในวันงาน เป็นการเสริมบุญเสริมบารมีเสริมดวงต่อชะตาเป็นมงคลแก่ชีวิตยิ่งนัก
สอบถามรายละเอียดโทร. 08-1190-5757, 0-3537- 9977, 08-2455-3071 www.watsuthawasvi.com และ www.luangporrak.com

http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROaWRXUXdOVEEzTURZMU5BPT0