ธรรมะวันละคำ ชุดที่ ๔

ธรรมะวันละคำ

ความโกรธเป็นอารมณ์ของคนมีปัญญาทราม

Download