ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดให้มีพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อถวายการช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร ที่ประสบอุทกภัย และธรณีพิบัติในพื้นที่ภาคใต้ ให้แก่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย เจ้าคณะภาค ๔ คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสีเหลือง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการนี้ นางสาวจันทนา สุทธิเรืองวงศ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ได้กล่าวรายงานโดยสรุปว่า “จากการทีได้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยและนำสิ่งของไปถวายการช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น รวมทั้งการรับฟังข้อมูลจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง กระบี่ ตรัง และชุมพรถือเป็นเหตุการณ์อุทกภัย และดินโคลนถล่มที่ส่งผลกระทบให้วัดได้รับความเสียหาย จำนวน ๗ จังหวัด ๖๙ อำเภอ ๘๓๙ วัด พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๔,๙๔๖ รูป ไม่สามารถบิณฑบาตได้ และบางวัดยังเป็นสถานที่พักพิงให้แก่ประชาชนในชุมชน และเป็นศูนย์รวมการให้ความช่วยเหลือ
 
สิ่งของที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้ก็จะมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดที่จะมาประชุม ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ นี้ นำไปถวายการช่วยเหลือเพิ่มเติมสถานการณ์ในขณะนี้ ได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อยู่ในระหว่างการสำรวจและจัดทำประมาณการความเสียหาย เพื่อเสนอของบประมาณสำหรับการฟื้นฟูบูรณะอาคารเสนาสณะต่อไป

สำหรับสิ่งของที่คณะสงฆ์ ภาค ๔ และจังหวัดพิจิตร ได้นำมามอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกอบด้วย เงินสด โดย พระธรรมรัตนดิลก เจ้าคณะภาค ๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑. ข้าวสาร  จำนวน  ๕,๙๙๓  กิโลกรัม
๒. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป   กล่องละ  ๑๘๐ ซอง  จำนวน   ๒๘ กล่อง
                             กล่องละ ๓๐ ซอง  จำนวน   ๘๘ กล่อง
๓. อาหารกระป๋อง   จำนวน    ๗ กล่อง
๔. นม UHT  จำนวน  ๔ กล่อง
๕. เครื่องดื่มพร้อมชง  จำนวน  ๔ กล่อง
๖. สบู่ แชมพู แปรง / ยาสีฟัน  จำนวน  ๗ กล่อง
๗ น้ำดื่ม  จำนวน  ๖๔ กล่อง
๘ ยารักษาโรค  จำนวน  ๒ กล่อง
๙ เครื่องครัว  จำนวน  ๕ กล่อง
๑๐ กระดาษทิชชู่  จำนวน  ๒ กล่อง
๑๑ เสื้อผ้า  จำนวน  ๒๑ กล่อง
๑๒ ของใช้เบ็ดเตล็ด  จำนวน  ๕ กล่อง
๑๓ เงินสด โดย พระครูวชิระพุทธานุกูล รองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท


ชัพชัย ตีระวนิช / ข่าว
ฉัตรชัย ฤทธิ์เดช / ภาพนิ่ง
กองพุทธสารนิเทศ  สำนักงานพระพุทธศาสนาห่งชาติ