แวดวงราชการ

Pic_136417

ก.พ. ผ่านกฎหมายตั้งสหภาพข้าราชการ อ้างเหตุเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 50 เปิดช่องข้าราชการต่อรองฝ่ายการเมืองได้ เตรียมชงเสนอครม.เห็นชอบต่อไป...

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ก.พ. ว่า ก.พ.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรวมกลุ่มข้าราชการพลเรือน พ.ศ.... มีเนื้อหา 48 มาตรา หลังจากนี้จะเสนอร่างเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

สำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว เป็นการเปิดทางให้ข้าราชการรวมกลุ่มกันได้ในลักษณะสหภาพ โดยแบ่งเป็น 4 ระดับคือ 1. สหภาพข้าราชการพลเรือน 2. สหภาพข้าราชการระดับกระทรวง 3. สหภาพข้าราชการระดับกรม 4. สหภาพข้าราชการระดับจังหวัด ซึ่งจะมีการกำหนดเหตุผลการรวมกลุ่มว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง แต่การประท้วงหยุดงานไม่สามารถทำได้ เพราะมีกฎหมายกำหนดไว้ แต่ถ้าข้าราชการจะลาไปประชุมสหภาพก็ทำได้ ไม่ถือเป็นวันลา

อย่างไรก็ตาม พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ใช้บังคับเฉพาะข้าราชการพลเรือน เนื่องจากออกตามรัฐธรรมนูญปี 2550 และพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2550 ดังนั้นจึงให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานยกร่างกฎหมายระดับพ.ร.บ. เพื่อเปิดทางให้ข้าราชการทุกประเภทสามารถรวมกลุ่มได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า การเกิดขึ้นของสหภาพข้าราชการ จะเป็นการเพิ่มอำนาจต่อรองกับฝ่ายการเมือง โดยเฉพาะกระทรวงที่มีข้าราชการมากๆ หรือไม่ นายอภิสิทธิ์ ตอบว่า เป็นสิทธิ์ของเขา เมื่อถามว่า ห่วงหรือไม่ว่า ข้าราชการจะรวมกลุ่มกันกดดันผู้บังคับบัญชา นายอภิสิทธิ์ ตอบว่า ถ้ามีปัญหาตรงไหน คงต้องมาดูกันอีกที แต่ในชั้นนี้ก.พ.ต้องรับรองสิทธิและเสรีภาพของข้าราชการที่มีอยู่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ.

http://www.thairath.co.th/content/pol/136417