วัดพัฒนาตัวอย่าง

รายชื่อวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่าง อุทยานการศึกษาในวัด
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2553

ข้อมูลจาก : ฝ่ายบูรณะและพัฒนาวัด กองพุทธศาสนสถาน  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  โทรศัพท์ 0-2441-4539