ธรรมะวันละคำ ชุดที่ ๒

อโทสะ ไม่คิดประทุษร้าย เป็นรากเหง้าความดีประการที่ ๒