ธรรมะวันละคำ ชุดที่ ๒

ภยาคติ ความลำเอียงเพราะความกลัว