เกร็ดความรู้

คนเรามีชีวิตอยู่ได้ เพราะอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายทำงานเป็นปกติ โดยเฉพาะระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิต... ‘มุมสุขภาพ’ วันนี้จะกล่าวถึงสาเหตุที่ทำให้หัวใจหยุดเต้น และการหยุดหายใจ

ก่อนอื่นคุณผู้อ่านควรต้องรู้ถึงความสำคัญของระบบหายใจ ที่มีปอดเป็นอวัยวะสำคัญ ระบบนี้จะทำให้เกิดการหายใจเข้ารับอากาศที่มีออกซิเจน และหายใจออกนำอากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกาย โดยทั้งหมดจะต้องผ่านทางจมูก หลอดลม และปอด ขณะที่หัวใจนั้นจัดเป็นอวัยวะสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ต่าง ๆ ทั่วร่างกาย

เพราะฉะนั้น ทั้งระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิต ต่างมีความสำคัญต่อชีวิต หากเกิดความผิดปกติของระบบดังกล่าวก็อาจทำให้เสียชีวิต โดยสามารถแบ่งได้เป็น ภาวะหัวใจหยุดเต้น คือการไหลเวียนของโลหิตหยุดลงอย่างสิ้นเชิง ทราบได้จากการหมดสติ ไม่มีการเคลื่อนไหว ร่างกายไม่ตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้น คลำชีพจรไม่พบ และไม่มีการหายใจ ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็น ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากหลอดเลือดหัวใจตีบ หรือเรียกว่า หัวใจขาดเลือด ทั้งยังอาจเกิดขึ้นหลังจากภาวะหยุดหายใจ

ส่วนภาวะหยุดหายใจ อาจเกิดขึ้นด้วยสาเหตุหลายประการ อาทิ โรคปอดติดเชื้อ โรคหอบหืด การจมน้ำ มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจ การได้รับยาเกินขนาด หรืออาการบาดเจ็บต่าง ๆ

อย่างไรก็ตาม ทั้งภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือภาวะหยุดหายใจนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน เพราะฉะนั้นการรู้จักวิธีช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรเรียนรู้เอาไว้ แต่จะเป็นเช่นไรและทำอย่างไร โปรดติดตามอ่านต่อในวันพรุ่งนี้.

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=457&contentId=48215