ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาการเสนอราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 71 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

http://view.gprocurement.go.th/01_procure/01_show_detail.php?id=236830