Poster NAC2015

ผอ.พศ.เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รุ่นที่ ๑ -

News image

เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระราชวัชราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดดมนต์ ...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์จีน และคณะผู้บริหารด้านศาสนาของจีน กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเ

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระพรหมสิทธิ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ได้นำคณะท่านยิ่งซุ่น (พระอาจารย์จีนวิเทศศาสนานุสิฐ) เจ้าอาวาสวัดหงฝ่าซือ เมืองเซินเจิ่น ...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวโครงการ "สามเณรธรรมาสน์ทอง" ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวการอบรมโครงการ สามเณรธรรมาสน์ทอง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และพิธีรับโล่พระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...

อ่านต่อ ...

การประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

News image

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่๘ เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

News image

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระโสภณพุทธิธาดา ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่๘ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานศาสนการด้านการศึกษา...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๔

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง...

อ่านต่อ ...

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุบาสิกาแก้ว และหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุพร แผ่แวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ  สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดหล่ม อ.เมือง ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุรินทร์ มอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

News image

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด ได้จัดพิธีมอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีประทานป้าย "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "...

อ่านต่อ ...

จังหวัดนครปฐม ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต่อเนื่องพร้อมดึงภาคประชาสังคมร่วมวางแผนการขับเคลื

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๕๘) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านต่อ ...

จังหวัดนครปฐม มอบป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สืบเนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มายังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด โดยกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ...

อ่านต่อ ...