ผอ.พศ.เข้าถวายมุฑิตาถวายสักการะ สมเด็จพระธีรญาณมุนี เนื่องในโอกาสวันฉลองอายุวัฒนมงคลครบ ๖๗ ปี

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...

อ่านต่อ ...

ตั้งโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

News image

นายพนม  ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่าตนได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายสมชาย  สุรชาตรี...

อ่านต่อ ...

รอง ผอ.พศ.ถวายสักการะ พระพรหมเมธาจารย์ (คณิศร์ เขมวํโส ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบุรณศิร

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...

อ่านต่อ ...

สำนักงานพระพุทธศานาแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมโครงการศาสนาค้ำพะยูง ณ วัดไร่ขิงพระอารามหลวง

News image

เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีโครงการศาสนาค้ำพะยูง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ...

อ่านต่อ ...

รอง ผอ.พศ. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายแก่วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

News image

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...

อ่านต่อ ...

พศ. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๕๓ ปี

News image

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๔๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ร่วมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดสังฆานุภาพ (ศูนย์ศึกษาพระบาลีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) จังหวัดก

News image

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบโล่และป้าย หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

News image

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบโล่และป้าย หมู่บ้านรักษาศีล  ๕...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์ภาค ๑๐ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

News image

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล๕”...

อ่านต่อ ...

จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการเผยแผ่หลักธรรมสู่ชุมชน ตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านต่อ ...