รองผอ.พศ. นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปถวายแก่วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุตรดิตถ์

News image

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ...

อ่านต่อ ...

พศ. ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันการประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๕๓ ปี

News image

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๔๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

News image

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะศิษยานุศิษย์ ที่เคารพนับถือในพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ...

อ่านต่อ ...

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

News image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บันทึกเทปรายการอนาคตประเทศไทย

News image

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๘.๐๐ น. นายสมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗...

อ่านต่อ ...

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่พุทธมณฑล

News image

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่พุทธมณฑล ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร

วันเสาร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ร่วมถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดสังฆานุภาพ (ศูนย์ศึกษาพระบาลีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์) จังหวัดก

News image

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบโล่และป้าย หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดพิจิตร ณ โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา

News image

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบโล่และป้าย หมู่บ้านรักษาศีล  ๕...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์ภาค ๑๐ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม

News image

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธานประกอบพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล๕”...

อ่านต่อ ...

จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล

News image

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ จังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราด จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการของพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะการเผยแผ่หลักธรรมสู่ชุมชน ตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านต่อ ...