พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ

News image

พิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสพระอารามหลวง และผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ ...

อ่านต่อ ...

พศ.เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารา

News image

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระธรรมปัญญาบดี (ถาวร ติสฺสานุกโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม...

อ่านต่อ ...

พศ. เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช

News image

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดบวรนิเวศวิหาร...

อ่านต่อ ...

ผอ.พศ.ร่วมแถลงข่าวโครงการประชุมผู้นำทางศาสนาเพื่อสันติภาพในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑

News image

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวโครงการประชุมผู้นำศาสนาเพื่อสันติภาพ ในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๑ เรื่อง ขันติธรรมทางศาสนา...

อ่านต่อ ...

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ...

อ่านต่อ ...