บัญชีรายนามพระภิกษุและสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ...

อ่านต่อ ...

ประกาศถึง พศจ. ทุกจังหวัด เรื่อง "เว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนา"

เนื่องจากในขณะนี้มีผู้ไม่ประสงค์ดีทำการบุกรุกเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต่างๆ ทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถใช้งานได้ ดังนั้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ...

อ่านต่อ ...

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ โปรดเมตตาให้ ผู้บริหารช่อง๓ เข้าสรงน้ำ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้โปรดเมตตาให้ ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง๓ พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว และเจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง๓ เข้าสรงน้ำ ขอรับพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย พร้อมทั้งขอรับพรในโอกาสที่จะทดลองออกอากาศการดำเนินรายการโทรทัศน์ ด้วยระบบดิจิตอล ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหา...

อ่านต่อ ...

ผู้นำศาสนาทั้ง ๕ ศาสนาในประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว ณ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร

News image

เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๒ วัดสัมพันธวงศาราม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดให้มีการแถลงข่าว “สวดภาวนาด้วยจิตใจเดียวกันเพื่อความสงบร่มเย็นของชนในชาติ” โดยมี ผู้นำศาสนาทั้ง ๕ ศาสนา ในประเทศไทย ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ ร่วมแถลงข่าวดังกล่าว โดยมี พระพรหมเมธ...

อ่านต่อ ...

ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

News image

เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีตักบาตรพระสงฆ์สามเณร เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมตักบาตร ณ ลานด้านหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนคร...

อ่านต่อ ...

นมัสการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง การประชุมหารือร่วมกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงก

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

อ่านต่อ ...

 

รัฐบาลพม่าถวายสมณศักดิ์ "สมเด็จฯ วัดปากน้ำ"

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วรัญญู วรญฺญู) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือพม่า ประจำประเทศไทย ...

อ่านต่อ ...

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักพุทธฯ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป

News image

นาย นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักพุทธฯ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป...

อ่านต่อ ...

วัดไทยทั่วโลก จัดงานอาลัย 'สมเด็จเกี่ยว'

News image

วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานร่วมอาลัย 'สมเด็จเกี่ยว' หลังจากครบกำหนด 7 วันที่พิธีบำเพ็ญกุศลศพในพระบรมราชานุเคราะห์ โด...

อ่านต่อ ...

คลื่นพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลสู่วัดสระเกศ

News image

คลื่นพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลสู่วัดสระเกศ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ 'สมเด็จเกี่ยว' แน่น .....

อ่านต่อ ...