การมอบอำนาจของ ผอ.พศ.ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๗ มติที่ ๓๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ...

อ่านต่อ ...

พศ.จัดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ๗๖ ทุน

News image

พิธีมอบทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ๗๖ ทุน พิธีมอบทุนบริหารการศึกษาสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาดีเด่น พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาดีเด่น...

อ่านต่อ ...

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ ...

อ่านต่อ ...

งานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญพุทธศาสนินร่วมงานเทศน์มหาชาติ และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗  พรรษา ระหว่างวันที่ ๔ – ๗ กันยายน ๒๕๕๗ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล ...

อ่านต่อ ...