การเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกา

News image

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการศึกษาภาษาบาลี การเปิดสอบประโยคบาลีสนามหลวงในประเทศสหรัฐอเมริกา ชั้นประโยค ๑-๒ และชั้นประโยค ป.ธ. ...

อ่านต่อ ...

บัญชีรายชื่อวัดที่เข้ารับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี ๒๕๕๘

บัญชีรายชื่อวัดที่เข้ารับประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง  พระราชทานวิสุงคามสีมา  ประจำปี  ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่  ๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ  วัดปากน้ำ  แขวงปากคลองภาษีเจริญ  เขตภาษีเจริญ  ...

อ่านต่อ ...

ชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์ให้งดการพิมพ์คำว่า "สาธุ" ต่อการมรณภาพของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุธโธ)

ชี้แจงกรณีมีผู้โพสต์ให้งดการพิมพ์คำว่า "สาธุ" ต่อการมรณภาพของพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๘

News image

เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม “สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ พุทธมณฑล

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก  ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๑ มิถุนายน ...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

News image

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวจงกล ศรีวัดปาน ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ...

อ่านต่อ ...

พศจ พิษณุโลก ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

พศจ พิษณุโลก ออกหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก ...

อ่านต่อ ...

พศ. จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้า

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ...

อ่านต่อ ...

พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) พิธีมอบป้ายหน่วยงานรักษาศีล ๕ จังหวัดลพบุรี

News image

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดเกริ่นกฐิน ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุบาสิกาแก้ว และหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุพร แผ่แวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ  สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดหล่ม อ.เมือง ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุรินทร์ มอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

News image

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด ได้จัดพิธีมอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕...

อ่านต่อ ...