พศ.จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง" ปี ๕๘

News image

ผอ.พศ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง" ประจำปีงบประมาณ ...

อ่านต่อ ...

องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย แสดงความยินดีกับ ผอ.พศ.ท่านใหม่

News image

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย นำโดยพระเทพวิสุทธิกวี เครือข่ายศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๑๒ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗   ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ พุทธมณฑล จังหวัด

ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบวุฒิบัตรสามเณรธรรมาสน์ทอง ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

News image

ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรสามเณรธรรมาสน์ทอง โดยมี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ...

อ่านต่อ ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

News image

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๑๒ และ กลุ่มที่ ๑๔...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย

วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย ร่วมการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๕๗

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดสุโขทัย

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง...

อ่านต่อ ...