กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗

กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

อ่านต่อ ...

ผลการดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ผลการดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล ประจำปีงบประมาณ ...

อ่านต่อ ...

พศ.ร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสรงน้ำสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

News image

คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรดน้ำขอพร ผอ.พศ. และร่วมลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสรงน้ำสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ...

อ่านต่อ ...

พศ. เข้าถวายสักการะมุฑิตาสักการะ พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย ป.ธ.๗) กรรมการมหาเถรสมาคม

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวจงกล ศรีวัดปาน ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะข้าราชการ...

อ่านต่อ ...

ผอ.พศ.เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด รุ่นที่ ๓

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระปริยัติกิจวิธาน ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๒ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นำสวดดมนต์ ...

อ่านต่อ ...

พิธีเททองหล่อพระกริ่งนิรันตราย พระกริ่งบัวรอบ พระกริ่ง ๘๐ ปี

News image

พิธีเททองหล่อพระกริ่งนิรันตราย พระกริ่งบัวรอบ พระกริ่ง ๘๐ ปี และพิธีมังคลาภิเษกพระรูปเหมือน สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร ...

อ่านต่อ ...

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุบาสิกาแก้ว และหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ นายสุพร แผ่แวงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีบรรพชาเฉลิมพระเกียรติฯ  สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ วัดหล่ม อ.เมือง ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุรินทร์ มอบป้ายโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

News image

เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัด ได้จัดพิธีมอบป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คณะสงฆ์จังหวัดลำปาง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง จัดพิธีประทานป้าย "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ "...

อ่านต่อ ...

จังหวัดนครปฐม ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต่อเนื่องพร้อมดึงภาคประชาสังคมร่วมวางแผนการขับเคลื

เมื่อเร็ว ๆ นี้ (๒๑ มกราคม ๒๕๕๘) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านต่อ ...

จังหวัดนครปฐม มอบป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

สืบเนื่องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มอบป้ายไวนิล รณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มายังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด โดยกำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ...

อ่านต่อ ...