พศ. แถลงข่าวโครงการสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๘

News image

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แถลงข่าวโครงการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ...

อ่านต่อ ...

พิธีเปิด-ปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ

News image

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าคณะภาค ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม ...

อ่านต่อ ...

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ

News image

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ...

อ่านต่อ ...

แถลงข่าวการจัดกิจกรรม "สวดมนต์ข้ามปี"

News image

วันที่๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๔๕ น.นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวโครงการ “สวดมนต์ข้ามปี”...

อ่านต่อ ...

พิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา

กำหนดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา วันเสาร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน ...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมงานวันครบรอบ ๓๒ ปี พิธีเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

News image

กำหนดการงานวันครบรอบ ๓๒ ปี พิธีเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ และการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่พุทธมณฑล วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม ...

อ่านต่อ ...

พศจ.นครปฐม จัดประชุมชี้แจงรายอำเภอโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านต่อ ...

พศจ.นนทบุรีประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอ.บางใหญ่

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ประชุมบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง”

News image

คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย

วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ...

อ่านต่อ ...