ผอ.พศ.เข้าถวายมุฑิตาสักการะ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายกนก แสนประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร...

อ่านต่อ ...

MOU เรื่องการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

News image

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เรื่องการดำเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา...

อ่านต่อ ...

พศ.เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพบิดาของ นายสมเกียรติ ธงศรี ผอ.สถ.

News image

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพบิดาของ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ณ วัดลาดปลาดุก อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี...

อ่านต่อ ...

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙ ณ วัดโพธิ์ชัย

News image

พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ภาค ๘ – ๙  ประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย ...

อ่านต่อ ...

พิธีสมโสชหิรัญบัฏ รองสมเด็จพระราชาคณะ "พระพรหมเวที"

News image

พิธีสมโสชหิรัญบัฏ รองสมเด็จพระราชาคณะ "พระพรหมเวที" (ดร.สุเทพ ลูกแม่ตุ้ย บุษบก ป.ธ.๙) เจ้าคณะภาค๑๕ และเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ณ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๒

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๒ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘   ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ...

อ่านต่อ ...

พศจ.นนทบุรี ทำพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5

วันนี้ (29 ธ.ค.57) เวลา 09.00  น.  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  ประกอบพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 ให้แก่ผู้นำชุมชนตำบลเกาะเกร็ด  จำนวน 7  หมู่  ่โดยมีนายชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ...

อ่านต่อ ...

พศจ.นครปฐม จัดประชุมชี้แจงรายอำเภอโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม จัดประชุมชี้แจงโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"...

อ่านต่อ ...

พศจ.นนทบุรีประชุมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านอ.บางใหญ่

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ประชุมบูรณาการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร

วันพุธที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง”

News image

คณะสงฆ์ภาค ๙ จัดพิธีมอบป้ายโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” และโครงการ “ศาสนาค้ำพะยูง” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น...

อ่านต่อ ...