คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะโฆษกและคณะทำงานโฆษกประจำสำนักงานพ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๗ เรื่อง ...

อ่านต่อ ...

พศ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗

พศ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์หนเหนือ และหนตะวันออก เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ...

อ่านต่อ ...

แนวทางมาตรการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาทุกภาคส่วน

...

อ่านต่อ ...

พศ.จัดประชุมคณะทำงานจัดทำห้องสมุดดิจิตอล

News image

เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำห้องสมุดดิจิตอล ...

อ่านต่อ ...

รายชื่อพระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักร

...

อ่านต่อ ...

พศ.จัดอบรมหลักสูตร "พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง" ปี ๕๘

News image

ผอ.พศ.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "พัฒนาบุคลากร เพื่อเตรียมเข้าสู่ตำแหน่ง ประเภทอำนวยการระดับสูง" ประจำปีงบประมาณ ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย

วันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย และข้าราชการ ...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา อำเภอบ้านด่านลานหอย

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย จัดโครงการสถานศึกษารักษาศีล ๕ ณ โรงเรียนอุดมดรุณี อำเภอเมืองสุโขทัย

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย ร่วมการประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ประจำปี ๒๕๕๗

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมผู้บริหารศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จังหวัดสุโขทัย...

อ่านต่อ ...

พศจ.สุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง จังหวัดสุโขทัย

News image

วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง...

อ่านต่อ ...