นมัสการเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด และประกาศถึง พศจ. ทุกจังหวัด เรื่อง "การขอพระราชทานพระมหากรุณา"

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

อ่านต่อ ...

บัญชีรายนามพระภิกษุและสามเณรที่จะเข้ารับการทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ...

อ่านต่อ ...

ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ครั้งที่ ๕ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศ

นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติให้พระสังฆาธิการ ทุกระดับ ทุกรูป ในเขตกรุงเทพมหานคร ไปเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ...

อ่านต่อ ...

ถวายสักการะอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี พระธรรมธัชมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปทุมวนาราม

News image

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าถวายสักการะอายุวัฒนมงคล ๗๔ ปี พระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) กรรมการมหาเถรสมาคม วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหา...

อ่านต่อ ...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้ง

News image

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ โดยมี นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ชั้น ๑๖ อาคารไอทาวเวอร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหา...

อ่านต่อ ...

สวดภาวนาด้วยจิตหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อความสงบร่มเย็นของชนในชาติ

News image

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ภาวนาด้วยจิตหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อความส...

อ่านต่อ ...

 

รัฐบาลพม่าถวายสมณศักดิ์ "สมเด็จฯ วัดปากน้ำ"

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระครูปลัดสัมพิพัฒนปัญญาจารย์ (วรัญญู วรญฺญู) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำฯ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หรือพม่า ประจำประเทศไทย ...

อ่านต่อ ...

ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักพุทธฯ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและป

News image

นาย นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักพุทธฯ กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป...

อ่านต่อ ...

วัดไทยทั่วโลก จัดงานอาลัย 'สมเด็จเกี่ยว'

News image

วัดไทยทั่วโลกเตรียมจัดงานร่วมอาลัย 'สมเด็จเกี่ยว' หลังจากครบกำหนด 7 วันที่พิธีบำเพ็ญกุศลศพในพระบรมราชานุเคราะห์ โด...

อ่านต่อ ...

คลื่นพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลสู่วัดสระเกศ

News image

คลื่นพุทธศาสนิกชนหลั่งไหลสู่วัดสระเกศ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงศพ 'สมเด็จเกี่ยว' แน่น .....

อ่านต่อ ...