Breaking News
Home / ข่าว / โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒,๖๐๐ รูป / โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ๒,๖๐๐ รูป เนื่องในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ๒,๖๐๐ รูป เนื่องในโอกาสสมโภชพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

Check Also

ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

{flv}Novice{/flv}