Breaking News
Home / ข่าว / โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ๒,๖๐๐ รูป / ร่างกำหนดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมโภชพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ร่างกำหนดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมโภชพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ร่างกำหนดการงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมโภชพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 

Check Also

ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานเข้าร่วมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ

{flv}Novice{/flv}