Breaking News
Home / ข่าว / น่ารู้...จาก ก.พ. / นิตยสารจำขึ้นใจ เรื่อง “ความซื่อสัตย์” โดย สำนักงาน ก.พ.

นิตยสารจำขึ้นใจ เรื่อง “ความซื่อสัตย์” โดย สำนักงาน ก.พ.

นิตยสารจำขึ้นใจ เรื่อง "ความซื่อสัตย์" โดย สำนักงาน ก.พ.

 

Check Also

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ระบุว่าสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแจ้งกระทรวง กรมและจังหวัด ว่าการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 …