Breaking News
Home / ข่าว / น่ารู้...จาก ก.พ. / เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2558

เปิดรับสมัครสอบภาค ก ประจำปี 2558

สำนักงาน ก.พ. เปิด รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2558 (ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.) ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม พ.ศ. 2558 ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th อ่านประกาศการรับสมัครได้ที่เอกสารประกอบข่าว

สำหรับรายละเอียดขั้นตอนการสมัครสอบ ภาค ก รวมถึงการทดลองทำแบบทดสอบวิชาความสามารถทั่วไปภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ ได้ที่เว็บไซต์ job3.ocsc.go.th เช่นกัน

ที่มี : เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ.

http://www2.ocsc.go.th/blog/563

Check Also

สำนักงาน ก.พ. ชี้แจง การปรับเงินเดือนข้าราชการ ในวันที่ 1 เมษายน 2558

ตามที่ได้มีข่าวเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนข้าราชการในวันที่ 1 เมษายน 2558 ระบุว่าสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ การประเมินผลการปฎิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญแจ้งกระทรวง กรมและจังหวัด ว่าการปรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 …