Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2562

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาสถานที่สอบ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ (ลูกจ้างชั่วคราว/ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา)