Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1393/2562 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาสถานที่สอบ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ (ลูกจ้างชั่วคราว/ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา)