Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และปฏิบัติการ

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และปฏิบัติการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 138/2563 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คลิกที่นี่

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 15 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง …