Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ผู้มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น คลิ๊กที่นี่

Check Also

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ : ย้ายข้าราชการประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย คลิกที่นี่