Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ / ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานาครัฐภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เจตนารมณ์การลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานาครัฐภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย คลิกที่นี้

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาสถานที่สอบ

การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันเวลาและสถานที่สอบ (ลูกจ้างชั่วคราว/ตำแหน่งนักวิชาการศาสนา)