Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / รมต. ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

รมต. ตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่จังหวัดลำปาง

Sorry, this entry is only available in Thai.

Check Also

การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดร้อยเอ็ด

นที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๒ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนตะวันออก พระเทพศาสนาภิบาล …