Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค / พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม บริษัท อิสแวร์ ประเทศสิงคโปร์ จำกัด และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด ภายใต้โครงการ ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม บริษัท อิสแวร์ ประเทศสิงคโปร์ จำกัด และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด ภายใต้โครงการ ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ณ อาคารราชวิริยาลังการ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม พระเดชพระคุณ พระเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ฯ รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม บริษัท อิสแวร์ ประเทศสิงคโปร์ จำกัด และบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด ภายใต้โครงการ ดิจิทัล เทมเปิ้ล ไทยแลนด์ เพื่อให้วัดได้ใช้แพลตฟอร์มในแอพพลิเคชัน IsWhere ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้เข้าถึงวัดได้มากขึ้น

นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า การนำแอพ ฯ ดังกล่าวมาช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของวัด ทั้งยังระบุข้อมูลของวัด ว่าในช่วงเวลานั้น ๆ วัดมีกิจกรรมอะไร จะมีส่วนช่วยให้พุทธศาสนิกชนไปวัดได้ง่ายขึ้นโดยผ่านแอพ ฯ ซึ่งจะบอกข้อมูลทั้งหมด และบอกระยะทางในการเดินทางไปวัดด้วย โดยจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดนำร่อง จังหวัดแรกของประเทศไทย และได้นำข้อมูลวัดทั้งหมดไปอยู่ในแอพ ฯ นี้แล้ว ซึ่งทางแอพ ฯ ได้เปิดให้วัดแต่ละแห่งเข้ามาใช้ได้ฟรีด้วย

Check Also

พิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2562

พศจ.ปราจีนบุรี | วันนี้ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิบุูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ได้เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงกาอบรมพระ/ครูสอนธรรมศึกษา ชั้นตรี โท …