Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ / หมายกำหนดการ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๗ รอบ

หมายกำหนดการ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๗ รอบ

maikamnodkarn_Page_2

maikamnodkarn_Page_1

maikamnodkarn_Page_3

Check Also

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่