Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…..

ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ…..

เหตุผลความจำเป็นในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่

ผลกระทบในการตราพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ....  คลิกที่นี่

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม  คลิกที่นี่

Check Also

ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ …

9 Connents

 1. ธนภัทร ทวีศรี

  เห็นด้วยกับ พรบ. มีจุดดี และมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมโดยรวมของชาติ

 2. เห็นด้วยครับ อยากให้มี พรบ. ของพระพุทธศาสนานานแล้วครับ และอยากให้ตั้งพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาประจำชาติของไทยด้วยครับ

 3. สุกฤตา แผ่นบุตร

  เห็นด้วยคะอยากให้มีพ.ร.บศาสนาพุทธจะได้มั่นคงเจริญรุ่งเรือง

 4. เห็นด้วยกับ พ.ร.บ ครับ การศึกษาของพระสงฆ์จะได้มีคุณภาพ

 5. เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ การศุกษาถือว่ามีความสำคัญต่อประเทศ

 6. บัณฑิต จูงตระกูลรัตน์

  ห็นด้วยคะอยากให้มีพ.ร.บศาสนาพุทธ

 7. ภัทราพร ตะพิมพ์

  เห็นด้วยอย่างยิ่งคะ อยากให้มีพรบ.เร็วๆๆ เพื่อความมั่นคงของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

 8. พระผู้สอน

  นด้วยกับ พรบ. มีจุดดี และมีประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคมโดยรวมของชาติ

 9. กิตติภูมิ

  อยากให้ พรบ สนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย