Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / แผนที่หอประชุมพุทธมณฑล

แผนที่หอประชุมพุทธมณฑล

แผนที่หอประชุมพุทธมณฑล (เข้าทางประตู 2) คลิกที่นี่

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …