Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / แถลงข่าว เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

แถลงข่าว เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดแถลงข่าว เชิญชวนพุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒
โดยมี พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี)
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายกฤษนะ ละไล นางสาวธิติรัตน์ โรจน์แสงรัตน์ นักร้องนำวง THE Dai Dai ร่วมแถลงข่าว
การนี้ พันตำรวจโทพงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้่วยผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สื่อมวลชน และประชาชนร่วมงาน
ณ บริเวณสนามด้านหน้า "พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์" องค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
มหาเถรสมาคม ร่วมกับ รัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” ณ บริเวณลานด้านหน้า
“พระศรีศากยะทศพลญาณประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงปัจจุบัน สืบเนื่องจากปัญหาการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ คนไทยจำนวนมากจะนิยมจัดกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนาน รื่นเริง การเลี้ยงสังสรรค์ด้วยการดื่มสุราและของมึนเมา ทำให้เกิดอุบัติเหตุ สูญเสีย และเกิดการทะเลาะวิวาท ดังนั้น รัฐบาลและมหาเถรสมาคม จึงได้กำหนดให้จัดกิจกรรมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมสมาทานศีล
ฟังพระธรรมเทศนา สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และพิธีทำบุญตักบาตร
ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒
ส่วนกลาง กำหนดจัดขึ้นที่ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ณ บริเวณลานด้านหน้า พระศรีศากยะทศพลญาณประธาน พุทธมณฑลสุทรรศน์ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ - ๐๑.๐๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสมาทานศีล ขอขมาพระรัตนตรัย จุดเทียนบูชาพระประจำวันเกิด
สวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ พร้อมทั้งรับประพรมน้ำพระพุทธมนต์จากพระเกจิอาจารย์
และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ส่วนภูมิภาค กำหนดจัดที่วัด ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ร่วมกับภาคคณะสงฆ์กำหนดจัดขึ้น ณ จังหวัดนั้น ๆ และต่างประเทศกำหนดจัดขึ้น ณ วัดไทยในต่างประเทศ จำนวน ๕๔๐ แห่ง ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้เตรียมโปสการ์ด คำอำนวยพรปีใหม่ของสมเด็จพระสังฆราช พร้อมหนังสือสวดมนต์ เพื่อมอบให้ผู้มาร่วมพิธี
จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และครอบครัวโดยพร้อมเพรียงกัน
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) ได้กล่าวถึง ๙ มนต์ เพื่อความก้าวหน้า มนต์ในพระพุทธศาสนา
ไม่ได้หมายถึง มนต์ศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็น “พระธรรมคำสอน”
ที่เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์พัฒนาชีวิต
ต่อไปนี้ คือ ตัวอย่างของพุทธมนต์ ๙ บท
ที่ควรนำมาสวดในเทศกาลสวดมนต์ข้ามปี (จะสวดเพิ่มอีกกี่บทก็ได้)
และหากจะให้ได้ประโยชน์สูงสุด
ควรสวดพร้อมคำแปลด้วยเสมอไป
๑.รำลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย (อิติปิโส) พร้อมคำแปลเป็นทำนองสรภัญญะ
๒.โอวาทปาฏิโมกข์ (ละชั่ว ทำดี ทำใจให้บริสุทธิ์)
๓.อภิณหปัจเจกขณ์ ๕ (ธรรมดาแห่งชีวิต ๕)
๔.มงคลสูตร (เหตุแห่งความสุข ๓๘ ประการ)
๕.ปราภวสูตร (เหตุแห่งความทุกข์)
๖.กรณียเมตตสูตร (วิธีฝึกเมตตาภาวนา)
๗.ภัทเทกรัตตสูตร (วิธีเจริญสติอยู่กับปัจจุบัน)
๘.ปัพพโตปมสูตร (วิธีเจริญมรณัสสติ)
๙.ธรรมจักกัปปวัตนสูตร (อริยสัจ ๔ มรรคมีองค์ ๘)

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์ …